Cerkiewka w Uniejowie

Widok zza drzew na cerkiewkę